Ngôn ngữ:

Tiếng Iloko

[ilo]

Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: Our Father

Đăng ký theo dõi Our Father phát âm