Ngôn ngữ:

Tiếng Iloko

[ilo]

Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: peace

Đăng ký theo dõi peace phát âm

  • phát âm aman aman