Ngôn ngữ:

Tiếng Iloko

[ilo]

Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: saluyot

Đăng ký theo dõi saluyot phát âm