Ngôn ngữ:

Tiếng Iloko

[ilo]

Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: sostantivo

Đăng ký theo dõi sostantivo phát âm