Ngôn ngữ:

Tiếng Iloko

[ilo]

Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: ubing

Đăng ký theo dõi ubing phát âm