Ngôn ngữ:

Tiếng Iloko

[Ilokano]

Trở lại Tiếng Iloko

760 từ đang chờ phát âm.

 • Ghi âm từ sungbat sungbat
 • Ghi âm từ agar-aramat agar-aramat
 • Ghi âm từ agaramat agaramat
 • Ghi âm từ reloj reloj [clock]
 • Ghi âm từ lab-ay lab-ay
 • Ghi âm từ ruar ruar [verbo intransitivo]
 • Ghi âm từ apúy apúy
 • Ghi âm từ treyner treyner
 • Ghi âm từ reyna reyna [surname, apellido, queen]
 • Ghi âm từ idiey idiey
 • Ghi âm từ iliw iliw
 • Ghi âm từ kabaw kabaw
 • Ghi âm từ dait dait
 • Ghi âm từ Elepante Elepante
 • Ghi âm từ keddeng keddeng
 • Ghi âm từ parabur parabur
 • Ghi âm từ bangir bangir
 • Ghi âm từ buténg buténg
 • Ghi âm từ pintás pintás
 • Ghi âm từ paria paria [noun, pariah]
 • Ghi âm từ oso oso [fauna, house]
 • Ghi âm từ uso uso [Swahili, sostantivo, wild animals, game bird]
 • Ghi âm từ laud laud [verb, noun, table]
 • Ghi âm từ masapul masapul
 • Ghi âm từ masapulmonto masapulmonto
 • Ghi âm từ lutuen lutuen
 • Ghi âm từ agluto agluto
 • Ghi âm từ luto luto
 • Ghi âm từ Madí Madí [surname - Catalan, cognom, cognom català]
 • Ghi âm từ ngalngal ngalngal