Ngôn ngữ:

Tiếng Ý

[it]

Trở lại Tiếng Ý

Thể loại: adverbs

Đăng ký theo dõi adverbs phát âm