Ngôn ngữ:

Tiếng Ý

[it]

Trở lại Tiếng Ý

Thể loại: chemical element

Đăng ký theo dõi chemical element phát âm