Ngôn ngữ:

Tiếng Ý

[it]

Trở lại Tiếng Ý

Thể loại: sostantivo

Đăng ký theo dõi sostantivo phát âm