Ngôn ngữ:

Tiếng Ý

[it]

Trở lại Tiếng Ý

Thể loại: sostantivo

Đăng ký theo dõi sostantivo phát âm

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?