Ngôn ngữ:

Tiếng Ý

[it]

Trở lại Tiếng Ý

Thể loại: verb

Đăng ký theo dõi verb phát âm