Ngôn ngữ:

Tiếng Ý

[it]

Trở lại Tiếng Ý

Thể loại: verbi infinito

Đăng ký theo dõi verbi infinito phát âm

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?