Ngôn ngữ:

Tiếng Nhật

[ja]

Trở lại Tiếng Nhật

Thể loại: science

Đăng ký theo dõi science phát âm