Ngôn ngữ:

Tiếng Gruzia

[ka]

Trở lại Tiếng Gruzia

Thể loại: chess grandmaster

Đăng ký theo dõi chess grandmaster phát âm