Ngôn ngữ:

Tiếng Gruzia

[ka]

Trở lại Tiếng Gruzia

Thể loại: cities

Đăng ký theo dõi cities phát âm