Ngôn ngữ:

Tiếng Gruzia

[ka]

Trở lại Tiếng Gruzia

Thể loại: Village

Đăng ký theo dõi Village phát âm