Ngôn ngữ:

Tiếng Kabardino

[kbd]

Trở lại Tiếng Kabardino

Thể loại: كلب شعير

Đăng ký theo dõi كلب شعير phát âm