Ngôn ngữ:

Tiếng Kabardino

[kbd]

Trở lại Tiếng Kabardino

Thể loại: Tatar first names

Đăng ký theo dõi Tatar first names phát âm