Ngôn ngữ:

Tiếng Kabardino

[Адыгэбзэ]

Trở lại Tiếng Kabardino

1.228 từ đang chờ phát âm.