Ngôn ngữ:

Tiếng Kazakhstan

[kk]

Trở lại Tiếng Kazakhstan

Thể loại: исемнәр

Đăng ký theo dõi исемнәр phát âm