Ngôn ngữ:

Tiếng Kazakhstan

[kk]

Trở lại Tiếng Kazakhstan

Thể loại: иске тел

Đăng ký theo dõi иске тел phát âm