Ngôn ngữ:

Tiếng Kazakhstan

[kk]

Trở lại Tiếng Kazakhstan

Thể loại: әдәбият

Đăng ký theo dõi әдәбият phát âm