Ngôn ngữ:

Tiếng Kazakhstan

[kk]

Trở lại Tiếng Kazakhstan

Thể loại: Good bye in Kazakh

Đăng ký theo dõi Good bye in Kazakh phát âm