Ngôn ngữ:

Tiếng Kazakhstan

[kk]

Trở lại Tiếng Kazakhstan

Thể loại: monday

Đăng ký theo dõi monday phát âm