Ngôn ngữ:

Tiếng Kazakhstan

[kk]

Trở lại Tiếng Kazakhstan

Thể loại: pronouns (kk)

Đăng ký theo dõi pronouns (kk) phát âm