Ngôn ngữ:

Tiếng Kazakhstan

[kk]

Trở lại Tiếng Kazakhstan

Thể loại: Tatar male names

Đăng ký theo dõi Tatar male names phát âm