Ngôn ngữ:

Tiếng Kazakhstan

[kk]

Trở lại Tiếng Kazakhstan

Thể loại: Tatar Swadesh list

Đăng ký theo dõi Tatar Swadesh list phát âm