Ngôn ngữ:

Tiếng Khơ-me

[km]

Trở lại Tiếng Khơ-me

Thể loại: shawsha

Đăng ký theo dõi shawsha phát âm

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?