Ngôn ngữ:

Tiếng Hàn

[ko]

Trở lại Tiếng Hàn

Thể loại: celebrity

Đăng ký theo dõi celebrity phát âm