Ngôn ngữ:

Tiếng Hàn

[ko]

Trở lại Tiếng Hàn

Thể loại: noun

Đăng ký theo dõi noun phát âm