Ngôn ngữ:

Tiếng Kanuri

[kr]

Trở lại Tiếng Kanuri

Thể loại: verb

Đăng ký theo dõi verb phát âm

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?