Ngôn ngữ:

Tiếng Kurd

[ku]

Trở lại Tiếng Kurd

Thể loại: Districts of cities

Đăng ký theo dõi Districts of cities phát âm