Ngôn ngữ:

Tiếng Kurd

[ku]

Trở lại Tiếng Kurd

  • phát âm Kaj Kaj
  • phát âm Karin Karin