Ngôn ngữ:

Tiếng Kurd

[ku]

Trở lại Tiếng Kurd

Thể loại: harry potter

Đăng ký theo dõi harry potter phát âm

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?