Ngôn ngữ:

Tiếng Kurd

[ku]

Trở lại Tiếng Kurd

  • phát âm تال تال
  • phát âm nas nas
  • phát âm def def
  • phát âm dur dur