Ngôn ngữ:

Tiếng Kurd

[ku]

Trở lại Tiếng Kurd

Thể loại: noun

Đăng ký theo dõi noun phát âm