Ngôn ngữ:

Tiếng Cornwall

[kw]

Trở lại Tiếng Cornwall

Thể loại: personal pronoun

Đăng ký theo dõi personal pronoun phát âm

  • phát âm ty ty