Ngôn ngữ:

Tiếng Kyrgyzstan

[ky]

Trở lại Tiếng Kyrgyzstan

Thể loại: greeting

Đăng ký theo dõi greeting phát âm