Ngôn ngữ:

Tiếng Kyrgyzstan

[Kırgızca / Кыргызча]

Trở lại Tiếng Kyrgyzstan

267 từ đang chờ phát âm.