Ngôn ngữ:

Tiếng Latin

[la]

Trở lại Tiếng Latin

Thể loại: aggettivo

Đăng ký theo dõi aggettivo phát âm