Ngôn ngữ:

Tiếng Latin

[la]

Trở lại Tiếng Latin

Thể loại: latin origin

Đăng ký theo dõi latin origin phát âm