Ngôn ngữ:

Tiếng Luxembourg

[lb]

Trở lại Tiếng Luxembourg

Thể loại: fisrt name

Đăng ký theo dõi fisrt name phát âm

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?