Ngôn ngữ:

Tiếng Limbourg

[li]

Trở lại Tiếng Limbourg

Thể loại: ahloubadar

Đăng ký theo dõi ahloubadar phát âm

  • phát âm Aar Aar