Ngôn ngữ:

Tiếng Lakota

[lkt]

Trở lại Tiếng Lakota

Thể loại: Green

Đăng ký theo dõi Green phát âm