Ngôn ngữ:

Tiếng Lakota

[lkt]

Trở lại Tiếng Lakota

Thể loại: may

Đăng ký theo dõi may phát âm