Ngôn ngữ:

Tiếng Lakota

[lkt]

Trở lại Tiếng Lakota

Thể loại: on

Đăng ký theo dõi on phát âm