Ngôn ngữ:

Tiếng Lakota

[lkt]

Trở lại Tiếng Lakota

  • phát âm é é
  • phát âm sí