Ngôn ngữ:

Tiếng Lakota

[lkt]

Trở lại Tiếng Lakota

Thể loại: to gradually become

Đăng ký theo dõi to gradually become phát âm

  • phát âm aú
  • phát âm áya áya