Ngôn ngữ:

Tiếng Lombardi

[lmo]

Trở lại Tiếng Lombardi

Thể loại: animal words

Đăng ký theo dõi animal words phát âm