Ngôn ngữ:

Tiếng Lombardi

[lmo]

Trở lại Tiếng Lombardi

Thể loại: número

Đăng ký theo dõi número phát âm

  • phát âm numer numer
  • phát âm 98 98
  • phát âm 88 88